Για την πλοήγηση


Καθαρισμοί Χώρων Sabri Oil

Katharismoi horon
Καθαρισμοί χώρων

Το συνεργείο καθαρισμού χώρων της Sabri Oil στη Μεταμόρφωση απαρτίζεται από έμπειρο προσωπικό και ενδεικτικά δύναται να αναλάβει τον καθαρισμό του κτιρίου σας, βάση του κάτοθι προγράμαμτος με μηνιαίο κόστος από €40.

ΠΡΩΤΗ ημέρα της εβδομάδας θα γίνεται σκούπισμα και σφουγγάρισμα στις σκάλες όλων των ορόφων, καθάρισμα στο ασανσέρ, στην κουπαστή, στα τζάμια της εισόδου και σκούπισμα πυλωτής. 

ΔΕΥΤΕΡΗ ημέρα της εβδομάδας θα γίνεται σκούπισμα και σφουγγάισμα στις σκάλες όλων των ορόφων, καθάρισμα στο ασανσέρ, στα τζάμια της εισόδου, πλύσιμο της εξωτερικής εισόδου και του πεζοδρομίου.

ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (Χριστούγεννα & Πάσχα) χωρίς να επιβαρύνεται η πολυκατοικία με επιπλέον έξοδα.

Η πολυκατοικία ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ απέναντι στο προσωπικό του συνεργείου καθαρισμού, ΙΚΑ-Δώρα - άδειες κτλ. και δεν επιβαρύνεται με έξοδα για τα υλικά καθαριοότητας.